Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krakowie, jako placówka rozwijająca tradycje Prywatnego Gimnazjum Nr 5, gwarantuje wysoki poziom nauczania. Ofertę kieruje do rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom nie tylko najlepsze warunki kształcenia, ale także możliwość rozwoju własnych zainteresowań.

W szkole panuje przyjazna i twórcza atmosfera. Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, których wyróżnia kreatywność w wyborze metod nauczania odpowiednich do danej grupy uczniów. Nauka odbywa się w małych grupach i – co najważniejsze – w trybie jednozmianowym. Dzięki temu dzieci mogą poświęcić popołudnia na rozwój własnych pasji.

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krakowie zapewnia poszerzoną liczbę godzin zajęć z przedmiotów obowiązkowych, aby dobrze przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci zdają go z bardzo dobrymi wynikami, a następnie bardzo często decydują się na naukę w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Szkoła prowadzi nie tylko zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ale także dla tych, którzy mają trudności w nauce. Proponuje naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią informatyczną. Na ofertę zajęć sportowych składają się między innymi siatkówka, nauka tańca, aerobic czy siłownia. W trosce o rozwój kulturalny uczniów placówka zapewnia duży wybór zajęć artystycznych i regularne wizyty w instytucjach kultury. Każdy uczeń może liczyć na kompleksową opiekę psychologiczno-pedagogiczną, edukacyjno-terapeutyczną i pielęgniarską.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krakowie stawia na aktywną współpracę z rodzicami. Gwarantuje pełne wsparcie w wychowaniu dziecka, gwarantując im jak najlepsze warunki do nauki i odkrywania zdolności.
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KRAKOWIE
ul. Sławkowska 20
31-016 Kraków

Address

Our Address:

ul. Sławkowska 20 31-016 Kraków

GPS:

50.064243649459, 19.937821616079